May Flower

posted on 30 Aug 2010 00:10 by petitquilt in Handmade

เข้าสู่โหมดเป็นงานเป็นการสมกับชื่อ blog หน่อย

งานควิลท์ถ้าพูดถึงว่ามันคืออะไรก็คงจะยาว คำจำกัดความ(ส่วนตัว) ง่ายๆ สั้นๆ คืองานฝีมือประเภทหนึ่งที่ใช้ผ้าเป็นวัสดุหลัก นำมาต่อกันให้เกิดลวดลาย จากนั้นก็นำมาเย็บบุกับใยนุ่มๆ พร้อมกับผ้าซับใน แล้วจะนำไปทำเป็นผ้าห่ม หรือข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ ก็ตามสะดวก ปัจจุบันงานควิลท์มักจะไปทำเป็นกระเป๋ากัน เพราะทำง่าย เร็ว และใช้งานได้จริง

อย่างวันนี้ก็ได้มา 1 block เพื่อจะนำไปผลิตผลงานต่อไป ...  จะเป็นอะไรนั้น อีกไม่กี่วันจะมาอวดจ้า

 ตอนนี้ไม่ไหวแล้วง่วงมาก ตาจะปิด ไปล่ะ ^^

edit @ 30 Aug 2010 00:19:03 by petitquilt

edit @ 27 Sep 2010 11:09:44 by petitquilt

Comment

Comment:

Tweet